Het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux bevordert netwerken tussen kunstenaars en culturele organisaties, schept mogelijkheden voor samenwerking en versterkt communicatieverbanden.

MAIN