For a New European Social Contract
  • 4aNESC_Logo
30 lokakuun 2018

Brysselin EUNIC-verkoston uusi keskustelusarja, joka kyseenalaistaa Euroopan tulevaisuuden.  

Pohjaten Brysselin EUNIC-verkoston aiempiin ”European Angst” ja ”Sweating for Europe” –aloitteisiin, neljästä paneelikeskustelusta koostuvan projektin tavoitteena uudistunut yhteiskuntatasopimus, jossa otetaan huomioon nykymaailman erityispiirteet. Paneelikeskustelut pyrkivät tarkastelemaan Euroopan tulevaisuutta nojautuen ”suojelun” ja ”huolenpidon” käsitteisiin.

Hankkeen tavoitteena on uudistaa yhteiskuntasopimus siten, ettei se enää perustu kansalaisten ja valtion väliseen suhteeseen, vaan menee pidemmälle ottaen huomioon nykypäivän elämän eri ulottuvuudet ja kansalaisten tänä päivänä kohtaamat keskeiset kysymykset: turvallisuusuhat ja yksityisyydensuoja, hyvinvointivaltion kehitys, sosiaaliset oikeudet, osallisuutta edistävän ja rajoja rikkovan yhteiskunnan rakentaminen, ikääntyvästä väestöstä huolehtiminen, tulevien sukupolvien mahdollisuuksien ja luonnon säilyttäminen. Näitä kysymyksiä on alettu käsitellä Euroopan tasolla. Vuoden 2018 Euroopan parlamentin asialistalla pyritään ”tarjoamaan kansalaisille uusia ja tehokkaampia oikeuksia’’. Vaikuttaa siis erittäin tärkeältä edelleen mahdollistaa keskustelua tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa, jotta laajempi yleisö kykenee muodostamaan kriittisen ja tiedostavan mielipiteen.

 

Security vs. Privacy

Keskustelusarja käynnistyi 30. lokakuuta 2018 Euroopan historian talossa teemalla ’’turvallisuus vastaan yksityisyys”.

Verkostojen ja digitaalisten yhteisöjen kehittäminen hämärtää eroja yksityisyyden ja itsestäkertomisen välillä. Miten kansalaisten oikeudet voitaisiin säilyttää valtion henkilötietojen valvonnassa? Entä sosiaalisessa mediassa? Kuinka sananvapautta suojellaan, kun julkisen ja yksityisen elämän välinen raja hämärtyy? Suojeleeko Euroopan unioni riittävästi yksityisyyttäsi? Miten?

Kimmo Rousku on toiminut ICT:n ja turvallisuuden eri asiantuntija- ja johtamistehtävissä Suomen valtionhallinnossa vuodesta 1995 saakka. Tällä hetkellä Rousku toimii VAHTI-pääsihteerinä ja johtavana erityisasiantuntijana Väestörekisterikeskuksessa. Vapaa-ajalla hän toimii lisäksi aktiivisena tietokirjailijana ja luennoitsijana.

Bénédicte Rey on sosiologian luennoitsija Belfort Montbéliardin yliopistossa (UTBM) Ranskassa. Tutkimustyössään hän keskittyy käyttäytymiseen ja tekniikkaan.

Marta Peirano on espanjalainen kirjailija, toimittaja ja pitkäaikainen kansalaisten yksityisyyden ja digitaalisen turvallisuuden puolestapuhuja. Peirano on myös CryptoParty Berlínin johtaja ja COPYFIGHT -festivaalin yksi perustajista

Keskustelua moderoi belgialainen toimittaja ja paikallisen BOZAR-keskuksen konferenssi-ja väittelyjärjestäjä Karl van den Broeck.

Kimmo Rousku: Sinä olet oman digielämäsi riskienhallintajohtaja!

 

Rethinking the Welfare State

Teollisen vallankumouksen myötä lait toteutettiin asteittain työväenluokan suojelemiseksi. Kaksi vuosisataa myöhemmin on järkevää pohtia hyvinvointivaltiojärjestelmämme tulevaisuutta. Säilyvätkö sosiaaliset oikeutemme tulevaisuudessa? Entä kasvava ikääntyvä väestö: tullaanko heistä huolehtimaan ja kohtelemaan heitä kunnioituksella? Ja entä nuori sukupolvi? Kuka rahoittaa hyvinvointivaltiot Euroopan väestön ikääntyessä? Entä innovaatiset muodot tarjota huolenpitoa heikoimmille, kuten sosiaaliset yritykset?

Dávid J. Szabó on Századvégin säätiön tutkimusjohtaja.

Jaakko Kuosmanen Demos Helsingistä, suomalainen ajatushautomo joka on erikoistunut yhteiskunnallisiin ongelmiin ja haasteisiin.

Chiara Saraceno on italialainen sosiologi ja filosofi, joka on erikoistunut hyvinvointivaltioiden tutkimukseen.

Keskustelun moderoi Karl van den Broeck.

 

Ilmoittaudu seuraavaan keskustelutapahtumaan!

banner-EN.png

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

MUUTA AJANKOHTAISTA

Warning: Use of undefined constant myOffset - assumed 'myOffset' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/fs2/23/finncult/public_html/wp-content/themes/wpbootstrap/single-news.php on line 64