Instituutti

Suomen Benelux-instituutti

Suomen Benelux-instituutti on Brysselissä sijaitseva kulttuuri-instituutti, jonka tavoitteena on tuottaa uutta luovaa yhteistyötä ja rakentaa siltoja kulttuurin, taiteen ja tieteen tekijöille Suomessa ja Benelux-maissa.

Vuonna 1993 perustetun instituutin toimialueita ovat Alankomaat, Belgia sekä Luxemburg. Suomen Benelux-instituutin johtajana toimii 19. helmikuuta 2018 alkaen Kati Laakso.

Suomen Benelux-instituutti on yksi 17:stä suomalaisesta kulttuuri- ja tiedeinstituutista. Instituutti on itsenäinen, yleishyödyllinen organisaatio, jota rahoittavat Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö sekä lukuisat julkiset ja yksityiset rahastot. Suomen Benelux-instituuttia ylläpitää Suomen Benelux-instituutin säätiö.

Toiminta

• Toimimme laajasti koko kulttuurin kentällä. Toiminta-alojamme ovat esimerkiksi kuvataiteet, esittävät taiteet, kirjallisuus, design sekä elokuvataide.

• Olemme välittäjä suomalaisten ja asemamaidemme kulttuuritoimijoiden välillä. Instituutti on asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa tietoa ja luo yhteyksiä ja verkostoja. Instituutin omien hankkeiden ja projektien lisäksi jaamme tietoa toimialueemme kulttuurin, taiteen ja tieteen toimijoista ja tapahtumista. Toimintamme tavoitteena on kestävä, pitkäjänteinen yhteistyö Suomen ja Benelux-maiden taiteilijoiden sekä alan ammattilaisorganisaatioiden kanssa.

• Paikallisten kumppanien ohella toimimme yhteistyössä asemamaidemme Suomen suurlähetystöjen sekä EUNIC-verkostoon kuuluvien eurooppalaisten kansallisten kulttuuri-instituuttien kanssa.

Yhteystiedot:

Rue de l’Arbre 14/3
1000 Bryssel, Belgia
+32 (0)2 513 0941 | info[@]finncult.be

Instituutin toimintakertomukset

Suomen Benelux-instituutin vuosikertomus 2018

Suomen Benelux-instituutin vuosikertomus 2017

Suomen Benelux-instituutti vuosikertomus 2016

Suomen Benelux-instituutti vuosikertomus 2015

Suomen Benelux-instituutti vuosikertomus 2014

 

Suomen Benelux-instituutin säätiö

Suomen Benelux-instituuttia ylläpitää Suomen Benelux-instituutin säätiö, jonka kotipaikkana on Helsinki.

Suomen Benelux-instituutin säätiön hallitus

Pasi Saukkonen, puheenjohtaja, dosentti, Twitter: @pasi_saukkonen

Kalle Jämsen, johtaja
Sakari Karjalainen, dosentti, Twitter: @sakari_k
Hannu Suihkonen, pääsihteeri
Antti Wihanto, Belgian konsuli

Suvi Innilä, ohjelmajohtaja, varajäsen
Kaarlo Kalliala, piispa, varajäsen, Twitter: @KKalliala
Martti Kivistö, johtaja, varajäsen
Laura Kolbe, professori, varajäsen, Twitter: @LauraKolbe
Niki Matheson, hallintojohtaja, varajäsen

Säätiön asiamies
Minna Ruusuvirta
Minna.Ruusuvirta[@]cupore.fi

Säätiön yhteystiedot (ei käyntiä):

Suomen Benelux-instituutin säätiö
Kalliolinnantie 4
00140 Helsinki

Instituutin historia

Suomen Benelux-instituutti aloitti toimintansa Suomen Belgian kulttuurikeskuksena vuonna 1993. Ensimmäiset vuodet se vaikutti Antwerpenin merimieskirkolta vuokratuissa tiloissa. Vuonna 1996 kulttuurikeskus alkoi toimia kaikissa Benelux-maissa. Käynnistämisvaiheessa kulttuurisihteerinä aloitti Iiris Kivimäki (1993–94). Keskuksen ensimmäiset johtajat olivat Marjatta Oksanen (1994–96) sekä Johanna Lindstedt (1997–2001).

1990-luvulta 2000-luvun taitteeseen kulttuurikeskuksen ohjelma rakentui teemojen ympärille. Omissa tiloissa järjestettiin näyttelyitä, konsertteja, kirjailijavierailuita sekä keskustelutilaisuuksia. Yhteistyö asemamaiden taidelaitosten ja muiden maiden kulttuuri-instituuttien kanssa oli tärkeä työmuoto. Instituutti osallistui myös Euroopan unionin kansallisten kulttuuri-instituuttien EUNIC-verkoston perustamiseen Brysselissä. Suomessa Suomen Benelux-instituutti osallistui aktiivisesti Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkoston toiminnan käynnistämiseen.

Irma Hjelt aloitti johtajana vuonna 2002. Kulttuurikeskuksen nimi muutettiin vuoden 2005 aikana Suomen Benelux-instituutiksi. Seuraavana vuonna instituutti muutti Antwerpenistä Brysseliin. Uusissa toimitiloissa ei ollut omia näyttely- tai konserttitiloja, joten toiminta alkoi painottua hankkeisiin paikallisten kulttuuritoimijoiden ja varsinkin Euroopan kansallisten kulttuuri-instituuttien kanssa. Vuonna 2007 johtajana aloitti Kalle Jämsen. Hänen toimikaudellaan instituutti jatkoi profiloitumistaan taiteen ja kulttuurin alan ammattilaisten verkottajaksi. Sirpa Hietanen aloitti johtajana 2010, ja instituutti alkoi painottaa pitkän aikavälin hankkeita, yhteistyöprojekteja paikallisten toimijoiden kanssa sekä verkottamista ruohonjuuritasolla.

Vuosina 2014-2017 Suomen Benelux-instituutin johtajana toimi Aleksi Malmberg. Ennen johtajakauttaan Malmberg toimi laajalti taiteen ja kulttuurin eri tehtävissä, viimeiseksi Helsingin Juhlaviikkojen ohjelmapäällikkönä. Malmberg toi instituutin linjauksiin vahvan yhteiskunnallisen ulottuvuuden, joka näkyi erityisesti Mobile Home(less) ja Sweating for Europe -hankkeissa. Vuoden 2018 helmikuussa instituutin johtajana aloitti KTM Kati Laakso, joka siirtyi tehtävään Japanin instituutin kulttuuri- ja viestintäpäällikön tehtävästä.