MYTHS AND DEMONS – slotdebat
  • 1918 logo complete
MYTHS AND DEMONS – slotdebat

Bijna dertig jaar na het einde van de Koude Oorlog en vijftien jaar na de toetreding van de Centraal- en Oost-Europese landen tot de EU blijft het Europese continent krampachtig vasthouden aan het meer dan honderd jaar oude concept van de natiestaat, of de gebondenheid van een gemeenschap aan een grondgebied. Zo worstelt de Unie nog steeds met de invoering van transnationale of niet-territoriaal gebonden vormen van burgerschap. Hoe zal het Europese continent eruitzien over 100 jaar?

BOZAR en het Praagse Archa Theatre nodigen je uit voor Myths and Demons, het participatieve slotdebat van het project 1918 European Dreams of Modernity. 100 Years On, dat in februari 2018 van start ging met de bijeenkomst Daydreaming Nations. Toen kwam een kleurrijk gezelschap kunstenaars en intellectuelen uit Centraal- en Oost-Europa samen om van gedachten te wisselen over honderd jaar onafhankelijkheid van hun land na WOI. Om het project af te sluiten willen we de ‘heilige driehoek’ van concepten in vraag stellen die aan de basis lag van de meeste debatten, bijeenkomsten en performances die in de loop van 2018 plaatsvonden: natie, grondgebied en burgerschap.

PROGRAMMA
1. Eerst en vooral: een gezamenlijke workshop
Het publiek werkt aan beelden en opnames rond het thema. Bezoekers kunnen samen het visuele kader en de onderliggende soundscape van de workshop bepalen, om een brede waaier aan gedeelde discoursen vorm te geven. Het team van Archa Theatre en vrijwilligers uit het maatschappelijk middenveld – uitsluitend amateurs uit de burgergemeenschap – zullen instaan voor de technologische uitrusting.

2. Lezing: Twee Centraal-Europa’s
Cultuurhistoricus en professor Martin C. Putna zal het hebben over het Europa aan beide oevers van de Rijn, de rivier die sinds jaar en dag een duidelijke grens trekt door het continent (Straatsburg, Brussel, Luxemburg). Waar staat Centraal-Europa vandaag?

3. Lezing: Twee landen opgebouwd uit twee naties
De Belgische schrijver en filosoof Pieter De Buysser neemt de gelijkenissen en verschillen tussen België en Tsjechoslovakije onder de loep. Welke rol speelt taal in de identiteit van een natie? Wat speelt er bij de bevolking wanneer een van de talen de bovenhand haalt? Die vragen leiden tot een breder debat over de ‘driehoek van natie, grondgebied en burgerschap’. Hoe zat het honderd jaar geleden (als we terugblikken op het verleden), wat betekent dat vandaag, en welke invloed zal het de komende decennia hebben (als we vooruitblikken op de toekomst)?

4. Last but not least: Myths and Demons
De titel verwijst naar vormen van nationalisme als waanbeelden over het samen leven van verschillende soorten, de angst die zo’n samenleving inboezemt, de nieuwe grenzen en de roep om nieuwe grenzen, het vertrouwensverlies bij de burgers en de geschiedenis die zich herhaalt. Peter De Buysser en Martin Putna nodigen de experts op de allereerste bijeenkomst uit om de ervaren, gedroomde of gewenste toekomst van het continent te bespreken.

Vrije toegang

Inschrijving

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

6-chineserestaurant-website

De her/definitie van Fins Kunst & Design

Met ons project rond Finse vormgeving en kunstambachten, dat zich uitstrekt over het hele jaar, willen we Finse vormgevers onder de aandacht brengen in West-Europa. Met onze plaatselijke partners zullen wij deelnemen aan meerdere belangrijke beurzen en verschillende tentoonstellingen organiseren, om zo het brede spectrum en de grote vakkennis die Finland op dit gebied te bieden heeft te herdefiniëren. Curators van dit project zijn Lise Coirier, oprichter van galerie Spazio Nobile, en Kati Laakso, directeur van het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux. In de lente en zomer van 2019 wordt het project uitgebreid naar het Fins Instituut in Parijs.
51704672_2325118911056915_3978509772008718336_n

(EN) International Women’s Day – Breakfast Discussion

(EN) Do girls and boys have equal opportunities in education and self-expression? Join the Nordic diplomatic representations and cultural institutes in Brussels for a breakfast debate on International Women's Day. In the Nordic countries, researchers and educators have been studying the subject for decades, but we still have a lot to learn. With the panel discussion, we wish to take a look at what role gender plays in education and learning in our systems today.
4aNESC_Logo

Voor een nieuw Europees sociaal contract

House of European History, Brussel, België
Na de eerdere initiatieven European Angst en Sweating for Europe lanceert EUNIC Brussel nu een nieuw project, bestaande uit 4 paneldiscussies, met de ambitie om een sociaal contract op te stellen dat rekening houdt met de bijzonderheden van de wereld van nu.
WSABD3x828555

Go-Comission: Sonya Lindfors & Maryan Abdulkarim – We Should All Be Dreaming

13 oktober 2018
Beursschouwburg
In 2018 maken choreograaf Sonya Lindfors en journalist en activist Maryan Abdulkarim een nieuw werk in opdracht van het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux, het Zodiak – Center for New Dance, het Utrechtse SPRING Festival en het Baltic Circle Festival. Het werk komt voort uit een combinatie van workshops, lezingen en voorstellingen, waarin choreografen en activisten hun krachten bundelen en radicale, utopische toekomstvisies presenteren. Lindfors en Abdulkarim werken nauw samen met activisten uit Utrecht, Brussel en Helsinki.

Fins Cultureel Instituut voor de Benelux
Boomstraat 14/3
1000 Brussel
België

Ontvang onze nieuwsbrief