Sosiaalinen teknologia & taide
  • toinen video still 828x555px
Sosiaalinen teknologia & taide
2015-2017
Benelux-maat ja Suomi

Kirjapaino, televisio, levyteollisuus… Teknologia ei ole ainoastaan muuttanut taiteen tapaa löytää yleisöään, vaan se on myös radikaalisti vaikuttanut sen sisältöihin. Siihen, miten taidetta luodaan ja milaisia rakenteita sen ympärillä on, miten se esitetään ja koetaan.

Tänä päivänä sosiaalinen teknologia ja sen hyödyntäminen kulttuurin kentällä viitoittavat tietä taiteen valtarakenteiden murtumiselle ja uudelleen järjestäytymiselle. Elämme keskellä murrosta, joka tarjoaa taiteilijoille ja taideorganisaatioille uusia mahdollisuuksia osallistaa ja olla vuorovaikutuksessa yleisönsä kanssa.

Kolmivuotinen Sosiaalinen teknologia & taide -hanke nostaa keskiöön uuden teknologian mahdollisuudet 2015-2017. Instituutin tavoitteena on kohtauttaa uusien vuorovaikutteisten teknologioiden sekä kulttuurin ja luovien alojen tekijöitä. Mm. musiikin, valokuvan ja muodin yhteistyöprojektit hyödyntävät vuorovaikutteisen teknologian mahdollisuuksia kulttuurisektorilla sekä Suomessa että Benelux-maissa. Olemme avanneet myös YouTube-videokanavan parhaiden käytäntöjen jakamiseksi ja alan ammattilaisten vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Teknologian ja luovien alojen rajapinta tarjoaa mahdollisuuksia lisäksi kaupallisten innovaatioiden syntymiselle.

Sosiaalinen teknologia & taide -hanke nostaa osallistujat keskiöön paitsi kokijoina, myös tekijöinä. Tervetuloa mukaan etsintäretkelle.

Yhteistyössä:
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kuva © Beyonderground

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

HANKKEESSEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT

Suomen Benelux-instituutti
rue de l’Arbre 14/3
1000 Bryssel
Belgia

Tilaa uutiskirjeemme