Suomi Finland 100

In 2017 wordt Finland 100. Het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux viert de Finse onafhankelijkheid dit voorjaar met vier projecten. Op het programma staan een eerbetoon aan Fins design in de vorm van een digitale tentoonstelling van voorwerpen, een leesdramafestival als hommage aan de Finse toneelliteratuur, een reeks sauna-avonden waarbij Europarlementariërs stevig aan de tand worden gevoeld en een groot hedendaagsekunstproject rond het thema ‘thuisloosheid’, getiteld Mobile Home(less).

Het Fins Instituut in Estland richtte de tentoonstelling 100 Finse voorwerpen in, die het verhaal van Finland vertelt aan de hand van één voorwerp voor elk jaar van de onafhankelijkheid. Met alledaagse, industriële, innovatieve en humoristische voorbeelden illustreert de tentoonstelling wat het inhoudt om Fins te zijn. Een babyuitzet uit 1938, een reflector voor voetgangers uit 1950, een slee van Sarvis uit 1967, een Mobira Cityman-telefoon uit 1987. Bij de tentoonstelling hoort een kaart van Finland waarop te zien is waar elk voorwerp vandaan komt. Er is een onlineversie van de tentoonstelling in de maak, 100objects.fi, die voor iedereen toegankelijk is, en de voorwerpen worden ook wereldwijd tentoongesteld via het netwerk van Finse ambassades en instituten. Conservatoren zijn schrijfster Anna Kortelainen en ontwerper Pekka Toivanen. De tentoonstelling komt tot stand in samenwerking met de Finse cultuur- en wetenschapsinstituten.

Het Finse leesdramafestival vindt plaats van 29 tot 30 maart in het theater Comédie Claude Volter in Brussel en wordt geleid door regisseur en toneelschrijver Jean-Claude Idée. Idée regisseerde in de loop van veertig jaar meer dan honderd toneelstukken.

Sweating for Europe brengt Europarlementariërs en burgers voor de deuren van het Europees Parlement in Brussel bijeen voor een debat over brandende Europese kwesties. Middelpunt van dit driedaagse evenement is een ouderwetse, op hout gestookte sauna, ingericht in een brandweerwagen. In dit experiment smelten de aloude gesloten deuren en hiërarchische structuren. Op 24 en 25 april 2017 nodigt Sweating for Europe Europarlementariërs uit om in de stoom te komen praten over actuele onderwerpen. Na de sauna ontmoeten besluitvormers van de EU het volk voor de nazit. Op 26 april rijdt de sauna naar een cultureel centrum in hartje Brussel, waar de plaatselijke bevolking de gelegenheid krijgt om de discussie voort te zetten. Elke avond wordt afgesloten met een openbare sauna en een cultureel programma, waarbij folkmuzikanten uit Finland en Europa voor de goede sfeer zorgen. De FIREFIT-brandweerwagensauna is een ontwerp van kunstenaar Dida Zende, die de sauna samen met Pro Puu maakte in Lahti in 2012, toen Helsinki designhoofdstad van de wereld was. Het project was een initiatief van het Goethe-Institut in Finland. Sweating for Europe wordt gecoördineerd door het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux in nauwe samenwerking met het Goethe-Institut Brüssel, de Alliance Française de Bruxelles-Europe en het Parlamentarium. De overige samenwerkingspartners zijn EUNIC Brussels, en het Visit.Brussels. In de geschiedenis van onafhankelijk Finland zijn vele belangrijke beslissingen genomen in de sauna; nu is de beurt aan Europa om te zweten.

In het voorjaar van 2016 ging Mobile Home 2017 van start: een gezamenlijk project van de Finse instituten in Parijs, Berlijn, Londen en de Benelux dat in 2017 de betekenis van ‘thuis’ verkent. Het uitgangspunt van het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux is thuisloosheid, Mobile Home(less). In het voorjaar van 2016 schreef het Instituut een open call uit en riep hedendaags kunstenaars in Finland en de Benelux op om een nieuw werk rond het thema ‘thuisloosheid’ te bedenken. Een internationale jury koos uiteindelijk voor Street View (Reassembled) van beeldhouwer Anssi Pulkkinen. Uitgangspunt van dit werk zijn de ruïnes van Syrische huizen die zijn verwoest door bombardementen. Het karavaanachtig bewegende werk brengt een alternatief, Syrisch straatzicht naar het Europese stadsbeeld en roept zo vragen op over oorlog en het verlies van een eigen huis, over wat publiek is en wat privé, over de waarheid en de weergave daarvan. Rond dit werk verschijnt ook een publicatie, en daarnaast zullen twee discussiebijeenkomsten worden georganiseerd. In de publicatie laten internationale experts uit verschillende vakgebieden hun licht schijnen over de vele thematische dimensies van het werk. De eerste discussiebijeenkomst vindt in februari van dit jaar plaats in Castrum Peregrini in Amsterdam, en de tweede in september in Helsinki.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

 • TelepART-programma vanaf januari 2018 uitgebreid naar meer Europese landen

  Het TelepART-internationaliseringsprogramma, dat begon als pilot van het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux, helpt beginnende en meer gevestigde podiumkunstenaars bij het opbouwen van een internationale carrière.

  Het TelepART-project ging in het voorjaar van 2016 van start als uitwisselingsprogramma voor de podiumkunsten tussen Finland en de Benelux. In april 2017 sloot het Fins Instituut in Londen zich bij het programma aan en konden ook artiesten uit Groot-Brittannië en Ierland TelepART-subsidie aanvragen.

  Op woensdag 24 januari wordt het TelepART-programma nogmaals uitgebreid, als het Finnagora Instituut in Hongarije, het Fins Instituut in Duitsland en het Fins Instituut in Estland het programma onderdeel maken van hun werkzaamheden. Met de aansluiting van deze instituten omvat TelepART dan een groot aantal nieuwe landen en kunnen naast Finland, België, Nederland, Luxemburg, Groot-Brittannië en Ierland ook Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Hongarije, Slowakije, Slovenië, Roemenië, Kroatië, Estland, Letland en Litouwen de vruchten plukken van het TelepART-programma.

  De aanvraagprocedure blijft ook na de uitbreiding hetzelfde. Podiumkunstenaars uit TelepART-landen kunnen online reissubsidie aanvragen voor reizen naar Finland en vice versa. TelepART-reissubsidie is in de eerste plaats bedoeld voor internationale optredens van beginnende en meer gevestigde artiesten op het gebied van muziek, theater, dans, circus en performancekunst. De laagdrempelige, snelle reisbeurs kan worden aangevraagd door artiesten, agenten en organisatoren in TelepART-landen en Finland.

  De subsidie kan doorlopend worden aangevraagd en beslissingen worden binnen twee weken genomen door het betreffende instituut, bijgestaan door expertiseorganisaties Music Finland, Theatre Info Finland, CircusInfo Finland en Dance Info Finland.

  Het streven is snel en flexibel in te springen op mogelijkheden tot optredens voor artiesten. Voorwaarden voor toekenning van subsidie zijn een wederzijdse overeenkomst tussen organisator en artiest, artistieke kwaliteit, de betrokkenheid van Finland en ten minste één ander land binnen het TelepART-gebied, een redelijk honorarium en voldoende overige financiering.

   

  Op de uitbreiding van januari volgt ook een nieuwe TelepART-website.

  Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
 • Kati Laakso (MSc Economie) is de nieuwe directeur van het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux

  Kati Laakso (MSc Economie) is de nieuwe directeur van het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux.

  Het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux is een expertiseorganisatie gevestigd in Brussel en onderdeel van het wereldwijde netwerk van Finse cultuur- en wetenschapsinstituten. Kati Laakso komt van het Fins Instituut in Japan, waar ze werkzaam was als cultuur- en communicatiemanager. Daarvoor was Laakso onder meer werkzaam aan het Finse consulaat-generaal in New York als adviseur op het gebied van cultuur en de creatieve sector, en was ze verantwoordelijk voor mediacontacten en satellietprojecten binnen het project World Design Capital 2012 Helsinki. Laakso bezit een gedegen kennis van de visuele sector en design, ruime internationale werkervaring en bedrevenheid met het opzetten van multidisciplinaire projecten.

  De huidige directeur van het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux, Aleksi Malmberg (MA Filosofie), is sinds 2014 in functie. In januari 2018 begint Malmberg aan zijn nieuwe functie als intendant bij het Filharmonisch Orkest van Helsinki. In februari 2018 vervangt Laakso hem als directeur van het Instituut.

  Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
 • TelepART-rapport: snelle reissubsidie van groot belang voor de mobiliteit van podiumkunsten

  TelepART maakte al meer dan honderd internationale optredens van 155 artiesten mogelijk. Het programma geeft artiesten belangrijke kansen om op te treden en hun netwerk uit te breiden, en is zo van aanzienlijk belang voor de internationalisering van de podiumkunsten.

  In het voorjaar van 2016 lanceerde het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux het TelepART-internationaliseringsprogramma: een nieuw, ongecompliceerd subsidiemodel dat beginnende en al enigszins ervaren podiumkunstenaars steunt bij de opbouw van hun internationale loopbaan. De subsidie is bedoeld om meer internationale optredens mogelijk te maken, zoals gastoptredens, optredens op festivals en tournees.

  In april 2017 werd TelepART op initiatief van het Fins Instituut in Londen uitgebreid met subsidie voor de uitwisseling van podiumkunsten tussen Finland en Groot-Brittannië en Ierland. In oktober 2017 verschijnt een tussentijds rapport over de resultaten van het eerste anderhalf jaar TelepART, waarin het programma wordt geëvalueerd.

  Meer dan honderd internationale optredens van 155 artiesten

  Het TelepART-programma geeft artiesten belangrijke kansen om op te treden en hun netwerk uit te breiden, en is zo van aanzienlijk belang voor de internationalisering van de podiumkunsten. In september 2017 was in totaal € 25.500 aan TelepART subsidie toegekend, waarmee 106 internationale gastoptredens mogelijk gemaakt werden. TelepART-subsidie werd toegekend aan in totaal 49 projecten, ten gunste van 155 artiesten. De organisatoren van de optredens betaalden opgeteld ruim € 124.000 aan honoraria aan de deelnemende artiesten.

  Het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux subsidieerde de afgelopen 18 maanden 37 projecten en 85 afzonderlijke optredens. Het TelepART-programma van het Fins Instituut in Londen steunde 12 projecten en 21 optredens over een periode van 5 maanden, gerekend tot augustus 2017.

  De TelepART-subsidie was van aanzienlijk belang voor de artiesten en hun werk: in een evaluatie gaven de deelnemende artiesten en organisatoren aan dat alle optredens hadden plaatsgevonden zoals gepland, en 85% van de artiesten verwacht dat het TelepART-optreden het komende jaar tot nieuwe optredens zal leiden. Vrijwel alle artiesten (91%) en organisatoren (83%) waren van mening dat de TelepART-subsidie doorslaggevend was geweest voor de totstandkoming van het optreden.

  Snel model beantwoordt aan de werkelijke behoefte van artiesten

  Een laagdrempelige, ongecompliceerde reissubsidie is een belangrijke hulpbron voor artiesten en kunstenaars, voor wie werkkansen in Europa en daarbuiten van steeds wezenlijker belang zijn voor hun carrière. Uit het rapport kan worden geconcludeerd dat TelepART een effectief en praktisch model is, dat voorziet in de behoeftes van de sector en tot resultaten leidt voor artiesten en organisatoren die buiten de eigen landsgrenzen willen kijken. TelepART-subsidie kan doorlopend worden aangevraagd en besluiten worden binnen twee weken genomen. TelepART speelt snel en soepel in op kansen binnen de podiumkunsten.

  Het TelepART-internationaliseringsprogramma van het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux en het Fins Instituut in Londen kwam in 2016-2017 tot stand met steun van de Finnish Cultural Foundation en het Finse ministerie van Onderwijs en Cultuur. In samenwerking met: Music Finland, Dance Info Finland, TINFO – Theatre Info Finland en CircusInfo Finland.

   

  Het nieuwe TelepART-rapport is alleen beschikbaar in het Fins.

  Lees hier meer over het TelepART-project

  Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
 • Essaybundel over kunst, thuis en thuishoren

  In samenwerking met de Nederlandse uitgeverij van kunstboeken Jap Sam Books presenteert het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux de essaybundel Home Reassembled – On Art, Destruction and Belonging.

  In negen essays worden fundamentele kwesties van onze tijd aan de orde gesteld, zoals oorlog en thuisloosheid, de utopie van vrij verkeer, de wederopbouw van steden in puin en de ethiek van de kunst. Uitgangspunt van de teksten zijn verschillende interpretaties van Street View (Reassembled), het kunstwerk dat beeldend kunstenaar Anssi Pulkkinen maakte van de brokstukken van een Syrisch huis.

  Street View (Reassembled) werd gemaakt in opdracht van het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux. Na een rondreis door meerdere landen is het werk nu voor het eerst te zien in Finland, waar het van 13 tot en met 17 september tentoongesteld wordt op woonbeurs Habitare. Pulkkinens werk en het bijbehorende boek Home Reassembled zijn onderdeel van Mobile Home 2017, een project waarin de Finse cultuur- en wetenschapsinstituten in Parijs, Berlijn, Londen en Brussel gezamenlijk de betekenissen van ‘thuis’ onderzoeken.

  De internationale en veelstemmige schrijversschare van Home Reassembled bestaat uit:

  Umayya Abu-Hanna: journalist

  Marwa al-Sabouni: architect en schrijver

  Jaakko Hämeen-Anttila: islamonderzoeker, professor

  Hanna Johansson: kunsthistoricus, professor

  Anssi Pulkkinen: beeldend kunstenaar

  Max Ryynänen: schrijver, docent

  Issa Touma: beeldend kunstenaar, galeriehouder, documentairemaker

  Vincent van Velsen: kunstcriticus, curator

  Rosa te Velde: designjournalist en -onderzoeker

  De presentatie van Home Reassembled vindt plaats bij het kunstwerk van Pulkkinen. Het boek wordt toegelicht door Annukka Vähäsöyrinki van het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux, uitgever Eleonoor Jap Sam en architect Marwa al-Sabouni, tevens een van de essayisten en keynote-spreker op Habitare.

  Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
 • Poëzie brengt Europa samen

  © Transpoesie

  Dit najaar brengt het EUNIC netwerk van nationale culturele instituten uit de EU-lidstaten voor de zevende keer onze vele talen en culturen samen door middel van poëzie. Op 26 september, Europese dag van de talen, opent het Finse poetryslam-duo Melinda & Malin het Transpoesie-festival met twee optredens. De serie evenementen begint met de officiële opening van de Poetry Jukebox op het Sint-Katelijneplein in Brussel, waar Melinda & Malin en de Tsjechische dichter Zuzana Fuksová optreden. De avond wordt voortgezet in Muntpunt, waar dichters uit zes Europese landen hun gedichten voordragen voor het diverse Brusselse publiek. Op 17 oktober gaat Transpoesie verder met een tweede poëzieavond in BOZAR, en het festijn wordt afgesloten met een slotevenement op 9 november in het Hongaarse Instituut Balassi. Gedurende het najaar zijn alle gedichten te lezen op een tentoonstelling in Galerie Anspach. Daarnaast duiken alle deelnemende gedichten op in het Brusselse openbaar vervoer.

  Melinda Lönnberg en Malin Åhman ontmoetten elkaar in 2012 als lerares en leerling, maar tegenwoordig zien ze elkaar als vriendinnen. In januari zetten ze samen het blog EstradpoesiFI op, waarmee ze zich sterk maken voor een grotere Zweedstalige dichtersscene in Finland. Naast dit project heeft Melinda een baan en is Malin student, met cultuur en creativiteit als gemene deler. Hun gedicht Förfadersmål | Esiäiteinkieli, geschreven voor Transpoesie, is een vervlechting van hun dichterlijke persoonlijkheden en de twee talen die in hun land gesproken worden.

  Het Transpoesie-project ontstond in de herfst van 2011 in Brussel. Geïnspireerd door de succesvolle en langlopende projecten Poems on the Underground in Londen, Wiersze w Metrze in Warschau en soortgelijke initiatieven in andere wereldsteden als Parijs, New York en Montreal, brengt EUNIC Brussel Europese dichtkunst in de oorspronkelijke taal naar de Belgische hoofdstad. De afgelopen jaren hebben 150 Europese dichters in het kader van dit project hun werk gepresenteerd.

   

  Projectleden:

  Alliance française de Bruxelles-Europe, Ambassade van IJsland, Ambassade van Luxemburg in Brussel, Bureau van de Regering van Montenegro, Culturele Dienst van de Ambassade van Portugal in België, Etxepare Euskal Institutua, Fins Cultureel Instituut voor de Benelux, Instituto Cervantes de Bruselas, Istituto Italiano di Cultura, Instituut Balassi – Culturele Dienst van de Ambassade van Hongarije in Brussel, Missie van IJsland bij de Europese Unie, Missie van de Faeröer bij de Europese Unie, Oostenrijks Cultuurforum, Permanente Vertegenwoordiging van de Republiek Slovenië bij de Europese Unie, Permanente Vertegenwoordiging van Estland bij de Europese Unie, Pools Instituut – Culturele Dienst van de Ambassade van de Republiek Polen in Brussel, Roemeens Cultureel Instituut in Brussel, Tsjechisch Centrum in Brussel, Yunus Emre Instituut

  Partners:

  MuntPunt, BOZAR, Instituut Balassi, Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België, Galerie Anspach

  Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Fins Cultureel Instituut voor de Benelux
Boomstraat 14/3
1000 Brussel
België

Ontvang onze nieuwsbrief