TelepART
  • TelepART-rvb-828x555px
TelepART
2016-
Benelux-maat ja Suomi

TelepART edistää uransa alku- ja keskivaiheilla olevien esiintyvien taiteilijoiden kansainvälistymistä. Sekä taiteilijoille että järjestäjille suunnattua TelepART-matkatukea täydentää taidevaikuttajien kansainvälinen vierailuohjelma.

TelepART-hanke edistää Suomen ja Benelux-maiden vuorovaikutusta esittävän taiteen saralla. Verkkopohjainen TelepART-haku on avoin suomalaisille esiintyville taiteilijoille Benelux-alueelle suuntautuvia matkoja varten ja päinvastoin. TelepART-matkatukea voidaan myöntää erityisesti uransa alku- ja keskivaiheilla olevien tekijöiden kansainvälisiin esiintymistilaisuuksiin musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen sekä esitystaiteen aloilla. Matalan kynnyksen nopeaa pienoistukea voivat hakea esiintyvät taiteilijat, taiteilijoita edustavat tahot ja tapahtumajärjestäjät Benelux-maissa ja Suomessa.

Tavoitteena on reagoida nopeasti ja kevyesti tekijöille tarjoutuviin esiintymismahdollisuuksiin. Edellytyksenä tuen myöntämiselle on järjestäjän ja esiintyjän molemminpuolinen sitoumus, taiteellinen laatu, vähintään kahden toimialueen maan mukanaolo, kohtuullinen esiintymispalkkio, sekä riittävän suuri muu rahoitusosuus. Jatkuvasti avoimen haun päätökset tehdään Suomen Benelux-instituutissa vaihtuvien esittävän taiteen ammattilaisten tuella. Päätösten käsittelyaika on korkeintaan kaksi viikkoa.

Matkatuen lisäksi kansainvälistä vaihtoa edistetään instituutin koordinoimalla kulttuuriammattilaisten vierailuohjelmalla. Kohdennetut ammattilaisvierailut täydentävät taiteen kentän päätöksentekijöiden asiantuntemusta ja lisäävät kansainvälistä verkostoitumista. TelepART-esiintymistukea ja -vierailuohjelmaa täydentävät Suomen Benelux-instituutin viestintätuki sekä hankkeeseen kiinteästi sidottu vaikuttavuusseuranta.

TelepART-hankkeen osana julkaistaan selvitys, jossa kartoitetaan kansainvälisten esiintymismahdollisuuksien esteitä Suomen ja Benelux-maiden välillä.

 

TelepART-haun löydät täältä. 

Listan myönnetyistä TelepART-tuista löydät täältä.

Lue raportti TelepART-hankkeen ensimmäisen puolen vuoden tuloksista.

Lue vuoden 2017 väliraportti

 

TelepART-hanketta tukevat:

Suomen Kulttuurirahasto, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Svenska kulturfonden.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

HANKKEESSEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT

Suomen Benelux-instituutti
rue de l’Arbre 14/3
1000 Bryssel
Belgia

Tilaa uutiskirjeemme